ביטול עסקה

מדיניות החזרות וביטולים באתר מכלול

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסת למשתמשי ומשתמשות האתר כאחד. 

"משתמש" – כל העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא לרבות גלישה בלבד. יכונה גם  "רוכש" בקשר עם רכישת מוצרים באתר.

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

  1. הביטול יעשה באמצעות הודעה לחברה, שיפורטו בה הפרטים הבאים: שם מלא של הלקוח, ת.ז, מספר הזמנה וסיבת הביטול. 
  2. הרוכש יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, ובמצבו המקורי, בלא שנעשה בו כל שימוש, מבלי שנפגם ובצירוף החומר הנלווה לו.
  3. החזרת המוצר בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, קבלת ההזמנה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם. 
  4. החזרת המוצר תעשה בצירוף חשבונית מקור. 
  5. הודעת הביטול תשלח בדוא"ל [email protected]   

ניתן לשלוח את הודעת הביטול גם בהתאם לפרטים שלהלן, בדואר רשום, בפקס או בטלפון. 

החזרת המוצר – ההחזרה תבוצע לסניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ או לחנות הראשית בקריית הטכניון, חיפה, 32000. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו, ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

לאחר קבלת המוצר ובדיקתו הרוכש יזוכה בסכום שגבתה החברה עבור המוצר בניכוי דמי ביטול כחוק, בכרטיס האשראי בו נעשתה הקניה או אל חשבון הרוכש אם שילם בהעברה בנקאית. במידה והתשלום בוצע באמצעות תו קנייה, על הרוכש לפנות לגוף המפרסם, לציין כי ביטל את ההזמנה ולקבל את התמורה באתר הסחר של הגוף המפרסם ממנו רכש את תו הקנייה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחזיר לרוכש את התמורה ששילם ללא דמי ביטול.

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת ההזמנה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות נעשתה בשיחה.


ביטול בשל פגם, אי התאמה או אי אספקה לא יחוייב בדמי ביטול או דמי משלוח. על הרוכש להודיע על הפגם או אי ההתאמה כאמור מיד עם קבלת המוצר. 

החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה גם במקרה בו נפלה טעות באתר על בסיסה בוצעה ההזמנה או במקרה של שיבוש בפעולת האתר או באספקת המוצר עקב אירועים שאינם בשליטת החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם הנ"ל.

 

יצירת קשר

בכל שאלה/בירור ניתן לפנות לנציג שרות הלקוחות של האתר, באמצעות:

  1. מספר טלפון – 073-3329400

  2. פקס – 04-8233854

  3. דוא"ל – [email protected].

  4. בדואר – לכתובת קריית הטכניון 32000, חיפה