מדיניות השירות – אספקה, ביטול והחזרת מוצרים

אתר מכלול הינו בבעלות של חברת מכלול ברמן בקמפוס בע"מ (להלן: "החברה" או "מכלול") ומופעל על ידה.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס למשתמשי ומשתמשות האתר כאחד. בכל מקום שיש זיהוי של משתמשים ברבים, הכוונה גם למשתמש יחיד/ה.

"משתמש" – כל העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא לרבות גלישה בלבד. יכונה גם "רוכש" בקשר עם רכישת מוצרים באתר. מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים לביטול רכישות של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט של מכלול ברמן בקמפוס בע"מ (להלן: "האתר" ו"החברה" בהתאמה) וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.

אספקת מוצרים, משלוחים והחזרות

 1. אספקת המוצר תהיה בהתאם לאפשרויות המוצעות באתר ולבחירת הרוכש. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
 2. אספקת המוצר תתבצע לכתובת שהוזנה על ידי הרוכש במועד ביצוע ההזמנה.
 3. הזמנות של מוצרים אשר תקלטנה באתר, תסופקנה בתוך 10 ימי עסקים כאשר יום ההזמנה עצמו אינו נספר במניין ימי האספקה. "ימי עסקים" – אינם כוללים ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג, חג, שביתה, מלחמה/"מבצע", ימים שהגבלות הקורונה אינן מאפשרות פתיחת החנויות למשלוח.
 4. אספקה לכל האזורים בארץ, למעט הישובים מחוץ לקו הירוק.
 5. באיסוף עצמי – כשההזמנה תהיה מוכנה נציג החברה יצור קשר עם הרוכש בדבר איסוף המוצרים מסניף הטכניון/סניף בר-אילן
 6. שליח עד הבית – בעלות של 30 ש"ח.
 7. משלוח חינם ברכישה מעל 299 ₪, למעט מוצרים חריגים אשר צוין בהם במפורש כי הם לא כלולים במשלוח חינם.
 8. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או עיכובים שבשליטת חברת ההובלה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות.
 9. בעת אספקת המוצר רשאית החברה לדרוש הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר או את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר.

מדיניות החזרות וביטולים

 1. משתמש שרכש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
 2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת מוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי המאוחר מבניהם.
 3. בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, הלקוח ימסור הודעה בדבר ביטול העסקה באחת מהדרכים הללו:
  א. בע"פ במספר הטלפון של שירות הלקוחות : 052-3988508
  ב. בדואר רשום לכתובת : מכלול ברמן בקמפוס בע"מ, קריית הטכניון, חיפה.
  ג. בדואר אלקטרוני הבא : michlolberman@gmail.com
  ד. באתר האינטרנט
 4. הביטול יעשה באמצעות הודעה לחברה, שיפורטו בה הפרטים הבאים: שם מלא של הלקוח, ת.ז., מספר הזמנה.
 5. הרוכש יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, ובמצבו המקורי, מבלי שנפגם ובצירוף החומר הנלווה לו.
 6. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל עסקאות מכר במקרים האלה:
  1. היה וביטול העסקה נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים המפורטים בטופס הגילוי ו/או באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה: (א) במקרה הזה, לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול לעסקה. (ב) הלקוח יעמיד לרשות החברה את המוצר האמור במקום בו הוא נמסר לו, ויודיע לחברה על כך. החברה תהא אחראית לאסוף את המוצר נשוא הביטול.
  2. על הרוכש להודיע על הפגם או אי ההתאמה כאמור מיד עם קבלת המוצר.
  3. היה וביטול העסקה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א) החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מבניהם. (ב) החזרת המוצר תבוצע על ידי הלקוח לאחד מסניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ או לחנות הראשית בקריית הטכניון, חיפה, 32000. ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה, תחול עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהעסקה שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 8. החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח לקבל עותק במייל ו/או בפקס של: תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק; תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה; תעודה המעידה על כך שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
 9. לאחר קבלת המוצר ובדיקתו הרוכש יזוכה בסכום שגבתה החברה עבור המוצר בניכוי דמי ביטול כחוק, בכרטיס האשראי בו נעשתה הקניה או אל חשבון הרוכש אם שילם בהעברה בנקאית. במידה והתשלום בוצע באמצעות תו קנייה, על הרוכש לפנות לגוף המפרסם, לציין כי ביטל את ההזמנה ולקבל את התמורה באתר הסחר של הגוף המפרסם ממנו רכש את תו הקנייה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחזיר לרוכש את התמורה ששילם ללא דמי ביטול.
 10. עסקאות שלא ניתן לבטלן על פי דין:
  1. טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
  2. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
  3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
 11. החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה גם במקרה בו נפלה טעות באתר על בסיסה בוצעה ההזמנה או במקרה של שיבוש בפעולת האתר או באספקת המוצר עקב אירועים שאינם בשליטת החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם הנ"ל.
WhatsApp Icon