מתמטיקה אוניברסיטאית

80.00

 

* הספר מיועד לשמש כמורה דרך לסטודנטים במוסדות להשכלה
גבוהה, הלומדים קורסים שונים במתמטיקה ברמות שונות.
* בעזרתו יכו"
הקורא לרענן את ידיעותיו, להשלים נושאים הידועים לו בחלקם, למצוא נוס"
אות המתאימות לפתרון תרגילים שונים.
* הספר מכיל הגדרות, נוסחאות"
ומשפטים ברוב הקורסים המתמטיים הנלמדים בטכניון ובמוסדות אחרים.

הספר שימושי במיוחד לצורך הכנת שיעורי בית, לסיכום חומר הלימוד לפני "
בחינות ומיועד לשימוש בכל הרמות.

8 במלאי

1
מק"ט: 11140301