קובץ בחינות ממכינת הטכניון חלק ב – מהדורה חדשה

86.00

 

* ספר זה הינו המשך של קובץ חלק א'.

* הספר מכיל
כ – 1600 תרגילים המרוכזים ב – 109 בחינות.

* שני כרכי הספר מכי
לים אוסף בחינות שהתקיימו במכינת הטכניון משנת 1987.

14 במלאי

1
מק"ט: 11140425